Kurullar

Genel Yayın Yönetmeni: Sinan Özbek

Fesatoder Adına İmtiyaz Sahibi: Sema Ülper Oktar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tanzar Yakar

Yayın Kurulu:

(Alfabetik sırayla)

 • Muharrem Açıkgöz
 • Adnan Akan
 • Seval Bulutoğlu
 • Tufan Çötok
 • Engin Delice
 • Taşkın Erol
 • Ferda Keskin
 • Sema Ülper Oktar
 • H. Sinan Özbek
 • Kaan Özkan
 • Yusuf Sarıkaya
 • Peter Thomas
 • Fehmi Ünsalan
 • Tanzer Yakar

Danışma Kurulu:

(Alfabetik sırayla)

 • Prof. Dr. Saffet Babür
 • Prof. Dr. Nevzat Can
 • Prof. Dr. Alex Demirovic
 • Prof. Dr. Wolfgang Fritz Haug
 • Prof. Dr. Onur Bilge Kula
 • Prof. Dr. Beno Kuryel
 • Prof. Dr. Domenico Losurdo
 • Prof. Dr. Michael Löwy
 • Prof. Dr. Metin Toprak

Baskı Öncesi Hazırlık: Fehmi Ünsalan