Künye

Genel Yayın Yönetmeni: H. Sinan Özbek

Fesatoder Adına İmtiyaz Sahibi: Sema Ülper Oktar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tanzer Yakar

Kapak Tasarım: Fehmi Ünsalan

Baskı Öncesi Hazırlık: Fehmi Ünsalan

Baskı : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti.

Genel Dağıtım : Umuttepe Yayınları