Künye

Genel Yayın Yönetmeni: H. Sinan Özbek

Fesatoder Adına İmtiyaz Sahibi: Sema Ülper Oktar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fehmi Ünsalan

Kapak Tasarım: Ertan Aslan

Baskı Öncesi Hazırlık: Ertan Aslan

Baskı : Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Derneği İktisadi İşletmesi

Genel Dağıtım : Felsefelogos Yayınları